Månadsarkiv: December 2015

Storsatsning på Yrkesutbildningens år 2016!

Nu satsar den svenska regeringen, LO och Svenskt Näringsliv drygt 30 miljoner kronor under 2016 för att få fler ungdomar att inse att de yrkesinriktade programmen är ett smart val.

presskonferens WSS 2_swe
Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister och Tobias Baudin, vice ordförande LO.

Det blir en unik kraftsamling och satsning på svensk yrkesutbildning, är Yrkes-SM i Malmö och Yrkes-EM i Göteborg kompletteras och förstärks med andra evenemang och kampanjer under året.

Genom att kommunicera vad modern yrkesutbildning betyder för samhället och framförallt vad det kan betyda för de ungdomar som står i beredskap att välja väg hoppas man kunna öka attraktionskraften på yrkesutbildningar. Det långsiktiga målet är att möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft.

– Vi behöver hjälpas åt att prata upp bilden och statusen kring yrkesutbildningarna. Vi måste berätta att de här eleverna och de här programmen är helt avgörande för den svenska välfärden, näringslivet, industrin och exporten, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen också föreslagit ett yrkesutbildningspaket, med bland annat en förstärkt satsning för fler behöriga yrkeslärare, satsningar på förbättrad studie- och yrkesvägledning och satsningar för att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.

 

Bara ett år kvar till EuroSkills 2016

Om precis ett år är tävlingarna i yrkes-EM igång på Svenska Mässan i Göteborg. Organisationskommittén jobbar nu för fullt med sikte på att skapa ett evenemang i världsklass.

– Förutsättningarna för de tävlande kommer vara fantastiska, berättar projektledare Lena Sjöstrand. Med vårt koncept ”All under one roof” kommer de bo och tävla i samma byggnad. Även invigning och prisceremoni sker i samma område.

Och intresset för EuroSkills i Göteborg är mycket stort. Över 500 tävlande har anmält sig, vilket är fler än tidigare. Även hos partners och medverkande arrangörer är intresse och engagemang stort för evenemanget.

– Alla förstår vilka angelägna frågor det är att säkra kompetensförsörjning och sysselsättning för framtiden, säger Lena Sjöstrand. Detta engagemang gör att vi känner oss trygga med att det kommer bli ett fantastiskt evenemang, för både deltagare och besökare.