Månadsarkiv: November 2016

Anette är nominerad till Årets Yrkeslärare

annette3Annette Kleen – Göteborg Stad utbildning YRGO/Specialistutbildningar för undersköterskor och Vård och omsorgsprogrammet

Nominerad till Årets Yrkeslärare

Annette är nominerad i Utmärkelsen som Årets Yrkeslärare.  Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Bakom Utmärkelsen står SAK-rådet, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

Yrkeslärarna har valts ut för sin verklighetsnära undervisning och nära samverkan med branscher och företag. De är nytänkande, aktiva i ansvarstagandet för elevernas utbildning, ger eleverna framtidstro och samarbetar över gränserna.

Vad är särskilt med ditt arbete jämfört med andra yrkesutbildningar? Hur utmärker du/ni er?

– Vi bedriver deltidsutbildningar för personer som arbetar inom vård och omsorg. De är i skolan en fast dag i veckan. Övrig tid arbetar de i sina verksamheter. Våra studerande har en grundutbildning inom vård och omsorg och våra utbildningar ger dem en specialistutbildning inom sitt område. En utbildning som leder till en karriärväg inom deras profession.

– Eftersom vi är en yrkeshögskoleutbildning samverkar vi med arbetslivet och andra myndigheter men vi försöker att utveckla detta ytterligare ett steg genom att implementera vår undervisning med de studerandes arbetsplatser.  Detta gör vi genom att skapa uppgifter där den studerande utför uppgiften i ”skarpt läge” på sin arbetsplats. Givetvis har de förankrat det hos sin chef och medarbetare innan.  När vi arbetar så här får den studerande möjlighet att visa upp sig och utbildningens innehåll på sin arbetsplats, vilket har bidragit till att de studerande har fått utökade och mer kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar deras ”nya” kompetens och kunskaper. Arbetsplatsen vinner också på detta. En ”win win” situation.

– Vi jobbar också med entreprenöriellt lärande, vilket innebär att vi jobbar med helheten istället för mindre delar. Vi integrerar de olika kurserna i olika tema för att på så sätt göra uppgifterna så verklighetsbaserade som möjligt så att de studerande ser nyttan med dem.

– Uppgifterna är ”ramutformade” vilket innebär att det finns en struktur och betygskriterier att hålla sig till men uppgiften ska också utformas och vinklas utifrån den studerandes intresse och nyttoområde.
På så sätt försöker vi skapa uppgifter som uppfattas meningsfulla och användbara i det praktiska arbetet och inte känns som att de bara är med för att det är en del av kursens mål och betygskriterier.

Vad vill du säga till elever som funderar på att söka en yrkesutbildning?

– Sök!!!  Tycker du att du har ett roligt och intressant arbete och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare är detta en utbildning som passar.

– Vill du ta ytterligare ett steg och ta ett större ansvar på arbetsplatsen är det bra att ha mer kunskap. Det gör att man känner sig tryggare i sin yrkesroll.

– Sist men inte minst har vi har valt att inte ha en distansutbildning då våra studerande tycker det är jättekul att en gång i veckan träffa likasinnade kollegor på olika arbetsplatser inom vård och omsorg. Man lär sig av varandra och bildar nätverk. Att man en dag i veckan får möjlighet att fördjupa sig teoretiskt och reflektera inom sitt yrkesområde. Detta finns det tyvärr inte så mycket tid till i det vardagliga arbetet.


Vad tror du är viktigast för att öka statusen för yrkesutbildningarna bland de sökande?

– Kunskap och utbildning. Att jag i min profession vet vad jag gör och varför jag gör det. Att kunna koppla mitt praktiska vardagsarbete till teori exempelvis lagar och styrdokument för att på sätt veta mina rättigheter och skyldigheter. Det ger mig i min yrkesfunktion en trygghet och jag kan utföra det på ett rätt och säkert sätt både för brukare, organisation och mig själv.

Hur ser du på framtiden och yrkesutbildningar och deras roll?

– ”Superjätteviktig”!
Inom vård och omsorg som är mitt verksamhetsområde är det oerhört viktigt att det finns yrkesutbildningar som skapar karriärvägar. Jag tror att det är ett sätt att behålla personalen som så väl behövs.

– En annan anledning är att det kommer att behövas mycket personal till våra verksamheter de närmaste åren på grund av bland annat pensionsavgångar.

Har du något annat du vill tillägga eller berätta kring din roll som lärare?

– Jag är privilegierad som får arbeta med detta. Varje dag träffar jag människor som kan mycket och vill lära sig ändå mera. De är engagerade och tycker om sitt arbete. De vill inte byta arbete utan utvecklas inom sin profession och jag har förmånen att få följa med på deras utvecklingsresa.  

– Jag har lärt känna många fantastiska människor på dessa resor som jag vet gör skillnad ute i verksamheterna inom vård och omsorg. Det är jättekul att få bidra och vara en del av detta. Jag tycker att jag har ett viktigt arbete!

Ett hållbart evenemang

diplom
EuroSkills 2016 har som vision att vi ska vara ett föredöme och en föregångare för hållbara yrkestävlingar i ett globalt perspektiv. Vi vill visa vägen för hållbara yrkestävlingar! Evenemanget ska lämna bestående positiva effekter såväl lokalt, regionalt som nationellt. Vi vill stärka de ungas framtidstro och ge förutsättningar för en framtid med ett hållbart yrkesliv! 

Konkret så innebär det bland annat att evenemangets negativa miljöpåverkan ska minimeras och att vi ska bidra positivt till samhället, våra intressenter och den lokala ekonomin.
Med andra ord hållbart ur alla dimensioner – miljö, människor, ekonomi och samhälle.

Miljödiplomering

EuroSkills är stolta över att vara ett miljödiplomerat evenemang.
Att miljödiplomeras innebär att EuroSkills ska leva upp till ett 50-tal miljökrav som ställs av Göteborgs Stad och Svensk Miljöbas gällande bland annat transporter, avfall, inköp och energi.

För att göra ett så hållbart evenemang som möjligt tänker och jobbar vi utifrån våra fokus-områden.

 • Kunskap, drömmar och lust
 • Välkomnande, öppet och inkluderande
 • Resursuttag och avfallshantering
 • Klimatutsläpp (CO2)
 • Legacy

Några av våra insatser inom dessa områden är:

Besökarna

 • Över 100 studie- och yrkesvägledare samt personal från arbetsförmedlingen deltar som guider på EuroSkills. Det borgar för en fortsättning av tänket och arbetet med yrkesutbildningar efter evenemanget.
 • Unga inspireras av tävlande, dels från sitt eget land, men även av andra unga från hela Europa och övriga världen. De ser möjligheterna, stoltheten och glädjen i yrkesutbildningarna.
 • Guidade turer på andra språk. Genom samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi grupper som inte har Asvenska som modersmål att kunna ta del av tävlingarna, vikten av utbildning och de möjligheter en yrkesutbildning kan ge.
 • Lärarhandledning har tagits fram tillsammans med GR Utbilding, Skolverket och Näringslivsgruppen. Allt för att besökarna ska få ett så kvalitativt besök som möjligt.
 • Karriärsträd har tagits fram av Svensk Näringsliv för att öka synbarheten för yrkesutbildningarnas möjligheter.

Maten

 • Vatten – Vi serverar inget vatten på flaska. Runt om på Svenska Mässan finns vattenstationer för de besökare som behöver vatten och tävlingsdeltagarna är utrustade med flaskor, så att de själva kan fylla på sitt vatten under tävling.
  Transport och buteljering är en onödig miljöpåverkan vi lätt kan undvika.
 • Vegetariskt alternativ. Det finns alltid minst ett vegetariskt alternativ i all matservering på Mässan under evenemanget. Även skollunchen som vi serverar de besökande skoleleverna är vegetarisk.

Arenan

 • Avfallshantering Svenska Mässans arbete med avfall är världsledande sett till mässor och evenemang av den storlek som EuroSkills är.
 • All under one roof-konceptet. Vi sparar in många transporter genom att ha alla tälingar, möten, invigning och avslutning samt de tävlande och experterna på plats i hotell i direkt anslutning till mässan.
 • Korsvägen/Liseberg är en knytpunkt med pendeltåg, bussar och spårvagn, vilket underlättar för alla besökare att ta sig till lokalerna med minimal miljöpåverkan.
 • Genom Svenska mässan är hela evenemangets elförsörjning via vindkraft och 100 % förnyelsebar.

Samarbeten

Bland er, våra partners, finns det också mängder av fantastiska initiativ som tillsammans utgör helheten av vad evenemanget faktiskt blir.

Några roliga exempel som vi fått höra om är:

 • 3M som är en av EuroSkills Officiella Partners har ett utpräglat hållbarhetsarbete och ambitiösa mål. Bland annat har de under det senaste året lyckats sänka sitt vattenanvändande med 42%, dom har sänkt sina koldioxidutsläpp med 69%, sänkt sitt energiförbrukning med 30 och hela 98% av deras totala pappersanvändning kommer från miljömärkta papper.
 • Stril Networks har en långsiktig hållbar hantering av elektronik där man prioriterar att IT-utrustning får ett ”nytt” förlängt liv innan den slutligen återvinns.
  De 120 routrar, switchar och IP-telefoner Stril stöttar oss med för informations och kommunikationstävlingarna är rekonditionerad.
 • Med hjälp av det webbaserat verktyg EcoCalculator som företaget Nexans stöttar tävlingarna med kan vi enkelt beräknar hur stor energibesparing som uppnås genom att välja rätt kabel. EcoCalculator räknar även ut hur stor minskningen av koldioxidutsläppen vid bytet blir i kg CO2-ekvivalenter.
 • Gilda Cosmetics som är partner i Beuty Therapy närproducerar produkterna som används under EuroSkills enligt miljöregleringen ISO 14001:2004. Certifieringen innebär att de kontinuerligt förbättrar och utvecklar sitt miljöledningssystem i form av att använda miljövänliga råvaror samt att spara resurser såsom vatten, energi och att källsortera vid produktionen. De arbetar även aktivt för att minska svinnet genom att planera i förväg vart allt överblivet material ska efter EuroSkills.
 • Jobman, som tillhandahåller Euroskills arbetskläder har minska mängden kemikalier som används till sina kläder genom ambitiösa certifieringar så som OEKO-Tex. De jobbar med miljöstrategier för transport, miljövänliga kontor, förpackning, användning av kemikalier och ”grön” produktion.

Vi vet att de flesta av våra partners delar vår ambition inom hållbarhet. Vi hoppas också att vårt arbete med det ska föras vidare inom Yrkestälingarna, andra evenemang och även ut bland partners och alla de tävlande och inblandade i EuroSkills 2016.

Edin är nominerad till Årets Yrkeslärare

edinEdin Filipovic – Lärare på Ester Mosessons Gymnasium/Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Nominerad till Årets Yrkeslärare

Edin är nominerad i Utmärkelsen som Årets Yrkeslärare.  Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Bakom Utmärkelsen står SAK-rådet, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

Yrkeslärarna har valts ut för sin verklighetsnära undervisning och nära samverkan med branscher och företag. De är nytänkande, aktiva i ansvarstagandet för elevernas utbildning, ger eleverna framtidstro och samarbetar över gränserna.

Vad är särskilt med ditt arbete jämfört med andra yrkesutbildningar? Hur utmärker ni er?

– Det som utmärker oss är att vi gör det möjligt för eleverna att utveckla sina kreativa sidor. Bageri och konditori branschen öppnar upp för flera vägar som eleverna kan välja när de blir färdiga yrkesmän/kvinnor.

– Entreprenörskap, goda yrkeskunskaper samt skicklighet är något vi jobbar med och efter strävar. Vi jobbar även med att våra elever blir anställningsbara och blir goda förebilder för andra generationer.

– Man kan både jobba inom branschen, fördjupa sig inom bageri eller konditori eller satsa på båda. Man kan ju vidare utbilda sig eller eventuellt öppna eget. Man kan delta i olika tävlingar. Sverige har ett av världens bästa bageri/konditori landslag både på junior och senior nivåer!

– Samtidigt kan man praktisera och även söka jobb utomlands på ett svensk bageri/konditori.  Elever har under sin utbildning möjlighet att specialisera sig i olika fördjupnings bageri/konditori kurser men samtidigt öppnar vi möjlighet för elever för att få högskolebehörighet.
Det finns flera vägar och dessutom är yrket både kreativt, roligt och givande. Det är inte inom så många andra yrken som man får möjlighet att göra människor glada. En god kaka, god tårta eller gott bröd lämnar sällan människor oberörda!

Vad vill du säga till elever som funderar på att söka en yrkesutbildning?

– Sök, det öppnar upp för flera möjliga vägar i livet. Det är ditt första viktiga val i ditt liv.

– Tänk själv, besök skolor, ställ konkreta frågor. Lyssna inte på rykten, besök istället och hitta fakta om skolor. Om en skola inte passar en annan elev kanske blir perfekt för dig.

– Vi lever mer och mer i en digitaliserad värld men sanningen är att det aldrig kommer att uppfinnas en app som kan laga mat, baka en kaka, bygga hus, klippa håret… Därför är yrkesutbildning så viktig eftersom våra huvudsakliga verktyg är våra egna händer.

Vad tror du är viktigast för att öka statusen för yrkesutbildningarna bland de sökande?

– Prata väl om sitt yrke, förstå vikten av att förfina bageri- & konditorikonsten som har funnits länge. Se till att lyfta de positiva delarna som yrket innebär. Viktigt att man känner både glädje och stolthet över sitt val av yrke och där är både skolorna men även branscher viktiga parter i det hela.

Hur ser du på framtiden och yrkesutbildningar och deras roll?

– Ljust. Bageri-konditori kommer alltid att behövas. Vi inom branschen förgyller ju människornas tillvaro. Det behövs olika typer av utbildningar eftersom alla har olika intressen och förutsättningar. Viktigt att vi värnar om olikheter inom utbildningsväsendet.

Har du något annat du vill tillägga eller berätta kring din roll som lärare?

– Att jobba som lärare är krävande men även väldigt givande. Som lärare bidrar du till en annan människas personliga utveckling och du bidrar till att hjälpa en ung person bli en samhällsmedborgare som kommer att fortsätta bidra på ett positiv sätt.

– Om du dessutom som yrkeslärare hjälper en att utvecklas inom just det yrket som du själv älskar och värnar om så får du dubbel glädje. Det kan inte finnas något bättre yrke. Men, tålamod som lärare, att inte ge upp och jobba med att få eleverna med och skapa motivation, är någonting som man måste jobba med hela tiden.

 

Två veckor kvar till yrkes-EM – Europas största Yrkestävling

poa40 000 besökare, varav 29 000 skolelever, väntas besöka EuroSkills, yrkes-EM, på Svenska mässan den 1-3 december.

EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet och 1-3 december genomförs detta evenemang för första gången i Skandinavien, på Svenska Mässan i Göteborg.  Besökarna kommer att kunna se på när cirka 500 unga skickliga yrkesutövare från hela Europa tävlar om EM-titeln i 35 yrken. Syftet är att öka intresse och status för yrkesytbildningar.

– EuroSkills är ett både stort och mycket viktigt evenemang för framtiden. Fler behöver utbilda sig inom de här yrkena för att vi ska bygga framtidens infrastruktur och välfärd i Europa. Det kommer ett tiotal ministrar från olika länder i Europa för att ta del i de diskussioner och nätverk som förs under tävlingsdagarna, säger Lena Sjöstrand, projektledare på  Göteborg & Co för EuroSkills 2016.

29 000 skolelever har föranmält sitt besök till EuroSkills. Bland annat kommer nästintill samtliga åttonde- och niondeklassare som går på kommunala skolor i Göteborg. Dessutom kommer elever från de flesta kommunerna i Västsverige.

På plats har besökarna en unik chans att lära sig mer om olika yrken och själva testa och hitta sina egna talanger i någon av prova på-ytorna.

Personal från Arbetsförmedlingen och samt studie- och yrkesvägledare från Göteborg, Partille, Mölndal och Kungsbacka finns på plats med en styrka på över 100 personer för att besökare ska ha en chans att få reda på mer och ställa frågor kring de olika yrkena och sina framtida skolval.

Tävlingsyrkena är allt ifrån snickare och rörmokare till kock och webdesigner. Förutom tävlingarna kommer det att finnas möjlighet att prova på alla yrken och upptäcka sina egna talanger ihop med information som påvisar alla möjligheter med en yrkesutbildning – jobb direkt, starta eget, jobba utomlands eller läsa vidare på högskola.

Flera stora aktörer så som Volvo, 3M och Festo kommer därutöver att hålla workshops, seminarier, nätverksträffar och utställningar med fokus på framtiden för ungdomar och arbetsmarknaden.

 

KORT OM YRKES-EM 2016

 • Representanter för de olika yrkena
 • Prova-på-aktiviteter
 • Kvalificerad yrkesvägledning och information
 • Miniföreläsningar
 • Seminarier & workshops
 • 500 tävlande, upp till 25 år
 • 35 tävlingsyrken + 9 presentationsyrken
 • Fri entré
 • 40 000 kvm

Fakta, EuroSkills

EuroSkills är en unik möjlighet att inspireras av skickliga ungdomar, prova på olika yrken och lära sig mer om de olika programmen och vägarna till jobb. På 40 000 kvm golvyta visar ungdomar, yrkesvägledare och företagen möjligheter till arbete, eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling.

Evenemanget projektleds av Göteborg & Co och är en del av regeringens satsning på 2016 som Yrkesutbildningens År som Svensk Näringsliv, LO och Skolverket som initiativtagare.

 

Kända göteborgsprofiler ska få ungdomar att prova på yrken under Euroskills

webbild-skillhunters

Fotbollsspelaren Anton Hysén och musikerna Ida Redig och Ikhana blir ambassadörer för Euroskills, Yrkes-EM, i Svenska Mässan den 1-3 december. Under genomförandet kommer de att vara på plats som ”Skill Hunters” med uppdrag att inspirera och peppa besökarna att våga prova på yrken och upptäcka sina ”dolda” talanger.

Under Euroskills kommer du inte bara att kunna se Europas 500 vassaste ungdomar tävla i yrkesskicklighet, du kommer också att kunna prova på många yrken själv. För att utmana och inspirera dig som besökare finns Skill Hunters på plats. De kommer att röra sig runt bland montrar och prova på-stationer, testa själva, utmana ungdomar och sätta fokus på extra spännande aktiviteter och händelser. Du kan till exempel utmana dem i allt från pannkaksstekning och nagellackering till svetsning på tid.  Syftet att få ungdomar att få upp ögonen för yrkesutbildningar och hantverksyrken som en attraktiv framtid.

Anton Hysén, 25, är fotbollsspelaren som satte ljus på debatten om homosexuella inom idrotten när han själv kom ut som homosexuell 2011 och 2015 tog han hem vinsten i Let’s Dance.
– Jag gillar själv att testa nya saker, och att göra det med alla ungdomar känns riktigt roligt. Förhoppningsvis kan jag inspirera dem också. Jag har ju en ganska bra social förmåga så jag hoppas att jag kan hjälpa till att öppna deras ögon, säger Anton Hysén.

Ida Redig, 29, är sångerskan och musikproducenten som bland annat skrivit hiten ”Du är bäst” och framträtt live på de stora tv-kanalerna. Hon har också skrivit musik till långfilmen ”Små citroner gula”. För åtta år sedan byggde hon sin egen studio.

– Det bevisade att jag inte behöver någon annan för att driva mitt företag. Kunskap är nyckeln till frihet i ditt liv – oavsett hur du skaffar den. Fördelen med Euroskills är att du får prova väldigt mycket och förhoppningsvis få svar på vad det är just du vill, säger hon.

Lisa ”Ikhana” Town, 27, slog igenom med debutsingeln ”Pussycat”. Hon har jobbat med Ken Ring, Vic Vem, Parham och Seinabo Sey. 2014 blev hon nominerad till Nöjesguidens Göteborgspris i kategorin årets musik och i somras stod hon på Linnéscenen under Way out West.
– Jag har alltid omgetts av människor som peppat och stöttat mig till att bli vad jag vill. Alla kids har inte den lyxen, så kan jag hjälpa till med det vore det nice. Sen är jag peppad på att jobba med de andra ambassadörerna och mäta mina krafter med dem. Men främst ser jag fram emot att träffa kidsen och att ge och få energi.