Anette är nominerad till Årets Yrkeslärare

annette3Annette Kleen – Göteborg Stad utbildning YRGO/Specialistutbildningar för undersköterskor och Vård och omsorgsprogrammet

Nominerad till Årets Yrkeslärare

Annette är nominerad i Utmärkelsen som Årets Yrkeslärare.  Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och företag som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Bakom Utmärkelsen står SAK-rådet, bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg (BRG), Företagarna, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), LO, Svenskt Näringsliv, SACO, TCO och Västsvenska Handelskammaren.

Yrkeslärarna har valts ut för sin verklighetsnära undervisning och nära samverkan med branscher och företag. De är nytänkande, aktiva i ansvarstagandet för elevernas utbildning, ger eleverna framtidstro och samarbetar över gränserna.

Vad är särskilt med ditt arbete jämfört med andra yrkesutbildningar? Hur utmärker du/ni er?

– Vi bedriver deltidsutbildningar för personer som arbetar inom vård och omsorg. De är i skolan en fast dag i veckan. Övrig tid arbetar de i sina verksamheter. Våra studerande har en grundutbildning inom vård och omsorg och våra utbildningar ger dem en specialistutbildning inom sitt område. En utbildning som leder till en karriärväg inom deras profession.

– Eftersom vi är en yrkeshögskoleutbildning samverkar vi med arbetslivet och andra myndigheter men vi försöker att utveckla detta ytterligare ett steg genom att implementera vår undervisning med de studerandes arbetsplatser.  Detta gör vi genom att skapa uppgifter där den studerande utför uppgiften i ”skarpt läge” på sin arbetsplats. Givetvis har de förankrat det hos sin chef och medarbetare innan.  När vi arbetar så här får den studerande möjlighet att visa upp sig och utbildningens innehåll på sin arbetsplats, vilket har bidragit till att de studerande har fått utökade och mer kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar deras ”nya” kompetens och kunskaper. Arbetsplatsen vinner också på detta. En ”win win” situation.

– Vi jobbar också med entreprenöriellt lärande, vilket innebär att vi jobbar med helheten istället för mindre delar. Vi integrerar de olika kurserna i olika tema för att på så sätt göra uppgifterna så verklighetsbaserade som möjligt så att de studerande ser nyttan med dem.

– Uppgifterna är ”ramutformade” vilket innebär att det finns en struktur och betygskriterier att hålla sig till men uppgiften ska också utformas och vinklas utifrån den studerandes intresse och nyttoområde.
På så sätt försöker vi skapa uppgifter som uppfattas meningsfulla och användbara i det praktiska arbetet och inte känns som att de bara är med för att det är en del av kursens mål och betygskriterier.

Vad vill du säga till elever som funderar på att söka en yrkesutbildning?

– Sök!!!  Tycker du att du har ett roligt och intressant arbete och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare är detta en utbildning som passar.

– Vill du ta ytterligare ett steg och ta ett större ansvar på arbetsplatsen är det bra att ha mer kunskap. Det gör att man känner sig tryggare i sin yrkesroll.

– Sist men inte minst har vi har valt att inte ha en distansutbildning då våra studerande tycker det är jättekul att en gång i veckan träffa likasinnade kollegor på olika arbetsplatser inom vård och omsorg. Man lär sig av varandra och bildar nätverk. Att man en dag i veckan får möjlighet att fördjupa sig teoretiskt och reflektera inom sitt yrkesområde. Detta finns det tyvärr inte så mycket tid till i det vardagliga arbetet.


Vad tror du är viktigast för att öka statusen för yrkesutbildningarna bland de sökande?

– Kunskap och utbildning. Att jag i min profession vet vad jag gör och varför jag gör det. Att kunna koppla mitt praktiska vardagsarbete till teori exempelvis lagar och styrdokument för att på sätt veta mina rättigheter och skyldigheter. Det ger mig i min yrkesfunktion en trygghet och jag kan utföra det på ett rätt och säkert sätt både för brukare, organisation och mig själv.

Hur ser du på framtiden och yrkesutbildningar och deras roll?

– ”Superjätteviktig”!
Inom vård och omsorg som är mitt verksamhetsområde är det oerhört viktigt att det finns yrkesutbildningar som skapar karriärvägar. Jag tror att det är ett sätt att behålla personalen som så väl behövs.

– En annan anledning är att det kommer att behövas mycket personal till våra verksamheter de närmaste åren på grund av bland annat pensionsavgångar.

Har du något annat du vill tillägga eller berätta kring din roll som lärare?

– Jag är privilegierad som får arbeta med detta. Varje dag träffar jag människor som kan mycket och vill lära sig ändå mera. De är engagerade och tycker om sitt arbete. De vill inte byta arbete utan utvecklas inom sin profession och jag har förmånen att få följa med på deras utvecklingsresa.  

– Jag har lärt känna många fantastiska människor på dessa resor som jag vet gör skillnad ute i verksamheterna inom vård och omsorg. Det är jättekul att få bidra och vara en del av detta. Jag tycker att jag har ett viktigt arbete!