Se europas unga
yrkesproffs tävla!

Tävlingsprogram

Tävlingarna pågår under tre dagar, 1-3 december, på Svenska Mässan i Göteborg.

Tävlingsarenan är öppen för allmänheten med fri entré.

  • Torsdag 9.00 – 17.00
  • Fredag 9.00 – 17.00
  • Lördag 9.00 – 16.00

Här nedan presenteras de olika yrkesgrenarna samt info om dem. Prova-på och alla andra sidoaktiviteter finns under program här på sidan.

EuroSkills är Europas största yrkestävling!

Bygg-, kontruktions, och anläggningsteknik

 Stenhuggare (Architectural Stonemasonry)

Vad händer under tävlingen?
Stenhuggarna tilldelas material och utrustning och ska därefter göra en färdig konstruktion, i tre olika moment. Mallar ska utformas, utsmyckningen ska skäras ut och slutligen sättas på plats.

Vem vinner?
Alla moment granskas noggrant av domarna och avvikelser över millimetern gör stor skillnad. Dessutom måste de tävlande få ordning på alla vinklar och använda verktygen på ett korrekt och säkert sätt.

Att vara stenhuggare
Stenhuggare är ett hantverksyrke med olika inriktningar så som gravstenshuggare, monumentstenhuggare och ornamentstenhuggare. Som stenhuggare kan man exempelvis arbeta med smågatsten, storgatsten, kantsten, marksten, plattor, murar, trappor m.m. Arbetsuppgifterna kan också kombineras med till exempel stensättarens uppgifter och kan bestå i att lägga kantsten och plattor samt även utföra visst markarbete. Läs mer på framtid.se

Att bli stenhuggare
En naturlig väg till yrket är gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram med inriktningen mark och anläggning. Därefter kan man utbilda sig på ett praktiskt sätt, genom att bli en vuxenlärling hos en verksam stensättare och lära sig “genom att göra”. Kontakta Arbetsförmedlingen för information om vad som gäller för vuxenlärlingar. Läs mer på gymnasieinfo.se

Murare (Bricklaying)

Vad händer under tävlingen?
Med hjälp av ca 450 tegelstenar var ska murarna skapa en nästan två meter hög konstruktion. Detaljerna är hemliga in i det sista för de tävlande så det gäller att arbeta snabbt och vara noga med detaljer, förberedelser och dra fram alla hantverksknep ur rockärmen. Besökare kan känna igen konstruktionerna från Feskekörka och Läppstiftet.

Vem vinner?
För murare sitter allt i detaljerna. Alla mått, vinklar och fogar granskas noga. Även design och problemlösningsförmåga spelar roll för det slutgiltiga resultatet.

Att vara murare
Som murare är dina vanligaste sysslor att mura väggar av block eller tegel och att putsa. Du lägger tegelstenarna eller blocken på varandra och mellan varje sten eller block lägger du murbruk som fogar ihop dem. Jobbet kräver noggrannhet och du använder vattenpass och ett uppspänt snöre för att varje lager av tegelstenar ska bli plant och inte luta. Läs mer på byn.se

Att bli murare
Utbildning till murare finns på bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning husbyggnad. Efter utbildningen i gymnasieskolan anställs man som lärling i ett företag under cirka 2,5 år. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. Därefter gör man ett yrkesteoretiskt prov och när det blivit godkänt får man sitt yrkesbevis. Läs mer på gymnasieinfo.se

Möbelsnickare (Cabinetmaking)

Vad händer under tävlingen?
Under tre dagar ska de tävlande göra ett bord efter bästa förmåga, utifrån givna förutsättningar. Ritningen innehåller flera olika delar med en stomme, låda, klaff och utsmyckningar. Snickarna får också några sena ändringar till ritningen för att ytterligare försvåra arbetet.

Vem vinner?
Arbetet bedöms utifrån åtta olika aspekter där ytfinish, fogar och mått är några av de viktigaste. Även materialhantering fäller avgörandet.

Att vara möbelsnickare
En möbelsnickare arbetar med att tillverka möbler i små serier eller möbler som kunder har specialbeställt. Det är ett hantverksyrke och på möbelsnickaren ställs andra krav än vid serietillverkning. Möbelsnickare kan vara med hela vägen från att göra ritningarna, till att sätta ihop den färdiga möbeln. I det här jobbet har man nytta av att ha känsla för färg och form. Man bör vara noggrann och tycka om att jobba länge med samma sak. Läs mer på framtid.se

Att bli möbelsnickare
Utbildning till snickare finns på gymnasieskolans industritekniska program, med inriktning mot produkt- och maskinteknik. Lämplig utbildning är även gymnasieskolans hantverksprogram med inriktning finsnickeri. De kurser som ingår i programmen kan också finnas inom komvux. Det finns också möbelsnickarutbildningar vid fristående skolor för dem som vill arbeta med mer hantverksmässig tillverkning av möbler. Utbildningarna bygger på att man har kunskaper i träteknik. Läs mer på gymnasieinfo.se

Elektriker (Electrical Installations)

Vad händer under tävlingen?
Elektrikerna ställs inför fyra utmaningar, där installationen av en elcentral är den första och största uppgiften. Därefter ska den kopplas upp och testas. De ska också programmera och arbeta med ett smart hemsystem (KNX) för hemmets all elektronik.

Vem vinner?
Förutom kontroll och mätning av arbetsuppgifterna bedöms elektrikerns säkerhetsarbete. Det mest avgörande momentet är installation och koppling. Även ett teoretiskt test äger rum.

Att vara elektriker
Yrket elektriker omfattar egentligen flera olika yrken. Vad man kallas beror på var man jobbar. Gemensamt för alla elektriker är att de har samma grundutbildning. Installationselektriker kallas ofta de som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Serviceelektriker jobbar med ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. En industrielektriker kan antingen vara anställd på en större industris elavdelning eller vara anställd i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Läs mer på framtid.se

Att bli elektriker
Man utbildas till elektriker på el- och energiprogrammet inom gymnasieskolan, med inriktningen elteknik. Efter den grundläggande gymnasiala utbildningen gör man oftast sin ”lärlingstid” i cirka ett år. Då har man en anställning som lärling vid ett elföretag. Efter godkänd utbildning och avslutad lärlingstid utfärdar Elbranschens Centrala Yrkesnämnd ett certifikat som visar att man har fullgjort sin utbildning. Utbildningar med inriktning mot elinstallationsområdet finns även inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Golvläggare (Floor Laying)

Vad händer under tävlingen?
Tre olika sorters golv ska läggas: parkett, linoleum och matta. I arbetet ingår även underlag, beläggning och efterbehandling. Dessutom ska ett av golven designas, ritas upp och mätas utifrån givna instruktioner.

Vem vinner?
Alla moment både mäts och bedöms, och även organisation och effektivitet spelar in när avgörandet fälls. Störst betydelse för totalpoängen har linoleumgolv och parkett.

Att vara golvläggare
Golvläggare arbetar med att lägga mattor och golv av olika material som textil, linoleum eller parkett. Det är ett omväxlande arbete och man byter ofta arbetsplats och har kontakter med olika kunder. Att ha känsla för färg och form är en fördel i arbetet.  Golvläggare kan arbeta vid nybyggen men också med renoveringar och ombyggnationer. Läs mer på byn.se

Att bli golvläggare
Utbildning till golvläggare finns inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram med inriktning husbyggnad. Efter utbildningen i gymnasieskolan vidtar färdigutbildning i cirka 2,5 år, i samband med att man anställs som lärling i ett företag. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. Därefter gör man ett yrkesteoretiskt prov och när det blivit godkänt får man sitt yrkesbevis. Läs mer på gymnasieinfo.se

Finsnickare (Joinery)

Vad händer under tävlingen?
I tre olika delar ska deltagarna konstruera ett fönsterparti enligt en given ritning. Först behöver bild och underlag tolkas om till en egen ritning. Sedan behöver ramverket konstrueras och slutligen ska allt sättas samman till en färdig produkt.

Vem vinner?
För att stå som segrare krävs att man klarar den noggranna granskningen genom hela förloppet. Aspekter som tas i beaktande är ritning och planering, fogar innan och efter sammansättning, finish och utförande, måttnoggrannhet, att den färdiga produkten innehåller alla delar och att råmaterial använts på bästa sätt.

Att vara finsnickare
Inredningssnickare är i grunden hantverkare men det är ett självständigt yrke där hantverksfärdigheter förenas med kunskaper om ny teknik. Att vara händig och ha känsla för färg och form är mycket viktiga egenskaper för en inredningssnickare. Som inredningssnickare gör man inredningar till offentliga lokaler som banker, affärer och restauranger. Det kan ofta vara specialdesignade inredningar som bardiskar, skåp och dörrar. Läs mer på framtid.se

Att bli finsnickare
För att bli finsnickare kan du studera på gymnasieskolans hantverksprogram, inriktning finsnickeri eller på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad (profil byggnadssnickare). Motsvarande utbildningar kan finnas på komvux (vuxenutbildningen). Vidareutbildning kan finnas inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Trädgårdsanläggare (Landscape Gardening)

Vad händer under tävlingen?
Utifrån en given skiss ska en miniträdgård anläggas med hjälp av det material som står till förfogande. Delar av trädgården är noga ritad och måste utformas exakt enligt instruktioner, samtidigt som utrymme finns för den egna kreativiteten för att förstärka totalintrycket.

Vem vinner?
Experterna representerar olika bakgrunder och kulturer och arbetar tillsammans i grupper för att täcka in flera aspekter av trädgårdsanläggandet. En domare från varje deltagarland. Flera olika kriterier kommer både noggrant mätas och bedömas.

Att vara trädgårdsanläggare
Som trädgårdsanläggare har du möjlighet att påverka miljöerna omkring oss på ett fantastiskt sätt. Med naturen som verktyg och kreativiteten som gräns finns alla möjligheter till ett oerhört stimulerande arbete. Vanliga arbetsuppgifter brukar vara att designa, anlägga och vårda områden såsom parker, kyrkogårdar, privata trädgårdar och offentliga grönytor. Läs mer på framtid.se

Att bli trädgårdsanläggare
Utbildningsbakgrunden kan variera. Grundutbildning för trädgård finns på naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan. Vuxenutbildning finns inom kommunala vuxenskolan/yrkesvux samt yrkesbevisutbildningar hos arbetsförmedlingen. Lämplig utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan och högskoleutbildning finns vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Läs mer på gymnasieinfo.se

Plåtslagare (Metal Roofing)

Vad händer under tävlingen?
Under tre dagar ska de tävlande lägga tak och utföra alla de moment som krävs för att efterlikna en gemensam förlaga. Modellen som ska efterliknas är utformad för att testa yrkesskickligheten i flera olika aspekter och samtidigt vara modern och aktuell.

Vem vinner?
Arbetet granskas utifrån sex olika kategorier: dimensioner och mått, fogar, prydlighet, täthet, arbetsplanering och säkerhetsrutiner. Till största delen bedöms arbetet objektivt med mätningar och kontroller.

Att vara plåtslagare
Som byggnadsplåtslagare arbetar man mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad. Man kan både arbeta utanpå byggnaden med till exempel fasader, eller inne i nyuppförda byggnader med nya ventilationssystem. Vanliga arbetsuppgifter är att montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Vid plåtbeklädnad av fasader kan man även tilläggsisolera och ibland måla monterade plåttak. Läs mer på framtid.se

Att bli plåtslagare
Utbildning till byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare finns på bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning plåtslageri. Efter tre års utbildning på skolan arbetar man som lärling vid ett plåtslageriföretag under cirka 2,5 år. Under den tiden avlägger man sin yrkesexamen. Därefter är man klar och får sitt yrkesbevis. Läs mer på gymnasieinfo.se

Målare (Painting & Decorating)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande får varsitt tävlingsbås som består av tre väggar. Under 18 timmar fördelade på tre dagar ska de tävlande planera och utföra fem olika tävlingsmoment – Fri dekorationsmålning, Tapetsering, Målning av snickerier och dörr, Färgnyansering samt Bildöverföring och schablonering.

 

Vem vinner?
Minst tre experter bedömer respektive tävlingsmoment. Experternas bedömning baseras huvudsakligen på ett antal förutbestämda mätkriterier. Tävlingsdeltagarnas respektive poäng i de fem tävlingsmomenten summeras. Den tävlingsdeltagare som har högst totalpoäng vinner tävlingen.

Att vara målare
Med färg, penslar och andra redskap skapar du miljöer för människor i deras arbeten och för deras fritid. Som målare kommer du att arbeta överallt i samhället – i bostäder, daghem, skolor, industrier, sjukhus och på kontor. Arbetsdagarna är sällan lika varandra och det är långt ifrån ett stillasittande kontorsjobb. Sommartid kan du arbeta mycket utomhus, under vintern är det mest inomhusjobb. Läs mer på framtid.se

Att bli målare
Det vanligaste sättet att utbilda sig till målare är att gå inriktning måleri på gymnasieskolans byggprogram. Om du är 19 år eller äldre kan du utbilda dig till målare som lärling i ett måleriföretag. Läs mer på gymnasieinfo.se

Träarbetare (Plastering & Dry Wall Systems)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande har haft möjlighet att förbereda sitt arbete i förväg med mallar och skisser. På plats ska de sedan sätta ut väggar, tak och dekorationer. En del metoder får väljas fritt för att lösa uppgiften, en del bestäms under tävlingen. Tävlingen utförs i fyra olika moment med olika fokus, så som akustik eller dekoration.

Vem vinner?
Alla moment poängsätts efter noggrannhet vid mätning, vinklar, rakhet, nivåer och precision på alla tänkbara vis. Dessutom ges poäng för korrekt användning av material och att resultat överensstämmer med uppgiften.

Att vara träarbetare
Träarbetare arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av hus men också med anläggningsarbete som exempelvis brobygge. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att till exempel konstruera bärande konstruktioner, formar för betonggjutning, inredning och att montera gipsskivor. Läs mer på byn.se

Att bli träarbetare
Utbildning till träarbetare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter gymnasieutbildningen söker man färdigutbildning/lärlingsanställning i ett företag. Efter cirka två år som lärling gör man ett yrkesteoretiskt prov. När det blivit godkänt, får man sitt yrkesbevis. Ett annat sätt att utbilda sig är via godkända utbildningsgivare (på byn.se finns mer information om dessa). Läs mer på gymnasieinfo.se

VVS-montör (Plumbing & Heating)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande får en ritning att följa och ska utföra uppgiften så noggrant som möjligt med hjälp av materialet som finns att tillgå. Uppdraget utformas tätt inpå tävlingen med de senaste branschstandarderna.

Vem vinner?
Allt arbete bedöms utifrån en given lista med kriterier som de tävlande ska uppfylla. Experterna jobbar tillsammans med bedömningen och tittar på samma kriterier genom hela tävlingen för att säkra en konsekvent bedömning.

Att vara VVS-montör
En VVS-montör, eller rörmokare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader.  Oavsett var arbetsuppgifterna utförs måste en VVS-montör arbeta både med hjärna och händer. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, t.ex. används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. En VVS-montör måste kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna och vara händig nog att utför dem. Läs mer på framtid.se

Att bli VVS-montör
VVS-montörer och industrirörmontörer utbildas inom gymnasieskolan på VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Efter utbildningen på gymnasiet anställs man som lärling i ett företag. Efter cirka två år som lärling avlägger man branschprov för att bli branschcertifierad VVS-montör. Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i företag. Läs mer på gymnasieinfo.se

Kyltekniker (Refrigeration & Air Conditioning)

Vad händer under tävlingen?
Den huvudsakliga uppgiften består av att installera ett luftkonditioneringssystem och en värmepump, allt enligt instruktioner som de tävlande får kort inpå tävlingen. Även lödning och framställning av mindre komponenter är en tävlingsdel, samt felsökning och reparation.

Vem vinner?
Arbetet poängsätts i nio olika kategorier och poängen räknas sedan samman. Rörmontering, kylprocedurer, elektriska kopplingar och miljöoptimeringar är några av de viktigaste aspekterna, men även dokumentation och säkerhetsarbete bedöms.

Att vara kyltekniker
Som kyl- och värmepumptekniker bidrar du till att vi får ett behagligt inomhusklimat, du ser till att vi kan hålla livsmedel fräscha och även att vi kan spela hockey långt in på sommaren. Du jobbar ofta ensam ute på fältet som problemlösare och du är företagets representant mot kund – något som kräver självständighet och servicevilja. Läs mer på framtid.se

Att bli kyltekniker
Bra grundutbildning finns på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, inriktning kyl- och värmepumpsteknik. Motsvarande utbildningar kan finnas inom vuxenutbildningen (komvux). Vidareutbildning kan finnas inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Plattsättare (Wall & Floor Tiling)

Vad händer under tävlingen?
Innan tävlingen börjar har deltagarna konstruerat sin egen arbetsstation med väggar enligt instruktion. Under tre tävlingsdagar ska de sedan skapa en kakelvägg enligt bestämda ritningar och mönster och även förbereda material, underlag och golv. Mönstret är utformat så att man måste skära till kakel, använda en blandning av material överföra ritningen till väggen.

Vem vinner?
Arbetet bedöms enligt åtta olika kategorier där motiv och mått fäller störst avgörande. Fogar, kanter, nivåer, tjocklek och linjer mäts och betygssätts. Högst totalsumma vinner.

Att vara plattsättare
Plattsättare är ett yrke som kräver känsla för både färg och form. Man klär väggar och golv med till exempel kakel eller klinker. Det är ett precisionsarbete som sätter både noggrannhet och fantasi på prov. Förutom att sätta plattorna ingår det i jobbet att göra det underarbete som krävs, till exempel att lägga en fuktspärr i våtutrymmen, spackla mm. Plattsättare arbetar främst inomhus och klär väggar och golv med till exempel kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. Läs mer på byn.se

Att bli plattsättare
Utbildning till plattsättare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter utbildningen i gymnasieskolan vidtar färdigutbildning i samband med att man anställs som lärling i ett företag under cirka 1,5 år. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. När man kan visa upp att man gjort de moment som ingår i plattsättningsutbildningen och blivit godkänd får man sitt yrkesbevis. Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom företagsförlagd utbildning, det vill säga anställning som så kallad traditionell lärling i ett företag. Då läser man in den teoretiska delen av utbildningen genom ett distansstudiepaket via Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Läs mer på gymnasieinfo.se

Industri-, maskin-, och verkstadsteknik

CNC-operatör/fräsning (CNC-Milling)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande mäter sin yrkesskicklighet i tre olika moment, alla med olika krav på utformning och metoder. Exakta tävlingsuppgifter hemlighålls in i det sista för de tävlande. Det de känner till i förväg är vilka maskiner, metoder och material de kommer att jobba med.

Vem vinner?
Varje moment bedöms utifrån fem olika punkter där invändiga och utvändiga mått ska stämma, ner till minsta mätbara enhet. Det färdiga resultatet jämförs noggrant med ritningen och ytfinish och kvalité kontrolleras. Avdrag ges ifall extra material behöver användas.

Att vara CNC-operatör
Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Maskinen programmeras utifrån ritningar och CAD/CAM-underlag. Det kan handla om en hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat. Läs mer på framtid.se

Att bli CNC-operatör
I gymnasieskolan finns lämplig yrkesutbildning inom det industritekniska programmet med inriktningen produkt- och maskinteknik. Verkstadsutbildning finns också vid företagsskolor vid större verkstadsföretag. Lämplig utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Elektroniktekniker (Electronics)

Vad händer under tävlingen?
Deltagarna ska ta fram och arbeta med en enarmad bandit och tävlingen avgörs i fyra olika moment. Designa en prototyp med kretskort, programmera elektroniken, mätning och felsökning med efterföljande reparation samt en muntlig presentation av hela förloppet.

Vem vinner?
Alla delar bedöms, men programmeringen utgör den viktigaste faktorn. De olika delarna är nedbrutna i mindre delkategorier som alla poängsätts och räknas ihop för att få fram en slutgiltig vinnare med högst totalpoäng.

Att vara elektroniktekniker
En ingenjör inom data och elektronik kan arbeta med allt från industriella miljöer, till bostäder och sjukhus. Du kan välja mellan en mängd olika yrken inom konstruktion och utveckling av elektronikutrustning eller telekommunikationssystem. Elektronik ingår i de flesta produkter och system vilket gör att man har stora möjligheter att välja bransch efter intresse. Läs mer på framtid.se

Att bli elektroniktekniker
Vilka utbildningskrav som ställs för att få jobb som ingenjör inom elektronikområdet varierar mycket beroende på befattning och företag. Ett minimum är ingenjörsexamen på högskolenivå och ofta krävs civilingenjörsexamen. Utbildning till elektroingenjör finns på ett antal orter i landet. Eftersom kompetenskraven inom den tekniska industrin hela tiden blir högre krävs det i vissa fall civilingenjörsutbildning. Läs mer på gymnasieinfo.se

Industrielektriker (Industrial Control)

Vad händer under tävlingen?
Fyra olika moment ska utföras, varav arbetet med en typisk industrimaskin är det viktigaste och mest tidskrävande. Anläggningen ska konstrueras och mekaniskt monteras, kablage skall förläggas och installeras. Efter det ska styrsystemet installeras, testas och programmeras för att slutligen felsökas och kvalitetstestas.

Vem vinner?
Efter första tävlingsdagen kommer utrustningen att mätas och kontrolleras. Andra tävlingsdagen ska installationen vara klar för testning och allt kablage ska vara korrekt använt. Tredje dagen testas mjukvaran. Löpande under tävlingen plockas de tävlande ut till en färdig maskin där de tävlande på kort tid ska klara av att åtgärda fel som simuleras.

Att vara industrielektriker
Industrielektrikern installerar och monterar elektrisk utrustning. De utför även kontroller, underhåll och reparation utav el- och automatikutrustningar i fabrikerna. Man arbetar med både hög- och lågspänning. En Industrielektriker kan antingen vara anställd i ett industriföretag, i ett installationsföretag eller i ett konsultföretag och utföra uppdrag åt olika industrier. Du kan också arbeta med installation, service och underhåll av värme- och luftbehandlingsanläggningar. Läs mer på framtid.se

Att bli industrielektriker
Man utbildas till industrielektriker på el- och energiprogrammet, inriktning automation, på gymnasieskolan. Det kan krävas extra utbildning på eftergymnasial nivå för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot automation och programmering finns inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

CAD-tekniker (Mechanical Engineering Design – CAD)

Vad händer här?
Tre olika modeller ska tas fram med olika förutsättningar och målsättningar. Första uppgiften består i att skapa en 3D-modell av en fysisk produkt så detaljerat som möjligt efter att ha granskat den under två timmar. Uppgift två är att skapa en monteringsanvisning där flera komponenter sammanfogas och uppgift tre grottar ner sig på detaljnivå och resulterar i en slutgiltig, färdigrenderad bild.

Vem vinner?
Alla tre uppgifter granskas noga och utgör en tredjedel var av slutbedömningen. Inom varje uppgift tittar domarna på specifika kriterier som noggrannhet med dimensioner, presentation, kategorisering, positionering eller andra relevanta värden.

Att vara CAD-tekniker
Konstruktörer inom maskinteknik konstruerar och utvecklar mekaniska produkter – allt från bilmotorer till hela produktionsanläggningar i industrin. Det är maskiningenjörens uppgift att beräkna hållfasthet och hur mycket material som kommer att behövas. Konstruktörer arbetar ofta nära den som ska använda den färdiga produkten och måste ta hänsyn till användarvänlighet och ergonomi. Ritningarna görs med hjälp av datorstöd, CAD, och oftast tar konstruktören först fram en prototyp som testas noga innan den eventuellt börjar tillverkas. Läs mer på framtid.se

Att bli CAD-tekniker
En bra ingång till att bli CAD-tekniker eller CAD-ritare är inriktningen Design och produktutveckling på Teknikprogrammet. Utbildningskraven varierar beroende på befattning och företag. Ett minimum är oftast ingenjörsexamen på högskolenivå. För att bli högskoleingenjör krävs tre års studier. Ofta krävs civilingenjörsutbildning, en utbildning som är fem år lång. Utbildning till maskiningenjör finns på ett flertal orter i landet. För mer information om högskolestudier, se studera.nu

Automationstekniker (Mechatronics)

Vad händer under tävlingen?
Automationsteknikerna tävlar i par och ställs inför fem olika uppgifter. Det handlar främst om att montera och programmera flera stationer som liknar en produktionsutrustning i tillverkningsindustrin. Stationerna sätts ihop till en produktionslinje, och programmeras för att fungera ihop. Några av uppgifterna handlar även om underhåll och optimering. Exakta uppgifter hemlighålls in i det sista för teknikerna.

Vem vinner?
Alla uppgifter granskas och utvärderas utifrån en noggrann funktionsbeskrivning. Även byggkvaliten bedöms utifrån en i förväg uppgjord standard, där avsteg medför poängavdrag. Båda tävlanden behöver vara närvarande under hela förloppet.

Att vara automationstekniker
Automationstekniker är ett brett yrke och arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet man arbetar inom. Som automationstekniker monterar du, ställer in, reparerar och sköter utrustning för automatisk styrning av olika industriprocesser och maskinanläggningar. Du kan även arbeta med programmering av styrsystem och robotar. Läs mer på framtid.se

Att bli automationstekniker
En bra grund för arbete som automationstekniker finns inom el- och energiprogrammet, inriktning automation, på gymnasieskolan. Det kan krävas extra utbildning på eftergymnasial nivå för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Eftergymnasiala utbildningar för automationstekniker finns inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Robottekniker (Mobile Robotics)

Vad händer under tävlingen?
För att få tid att förbereda sig har deltagarna fått förhandsinformation om vilken typ av uppgift som krävs av deras robot ungefär nio månader innan tävlingen. Under tre tävlingsdagar är det dags för uppdraget ”Search for the vikings”. Först ska en labyrint utforskas med fjärrstyrning. Sedan ska en bärgningsrobot konstrueras på kort tid med givet material. Roboten ska också bevisa att den kan ta sig ut självständigt.

Vem vinner?
Alla utmaningar ska utföras på kortast möjliga tid och straffpoäng utdelas om roboten fastnar i väggar eller inte tar sig ut ordentligt. Dessutom ska roboten och dess funktioner presenteras för domarna, så att arbetet kan utvärderas.

Att vara robottekniker
En robotingenjör arbetar på kontor, fabrik eller i laboratorium med att designa robotar och utveckla nya tillämpningar. Rollen börjar med ett starkt fokus på ett specifikt företagsproblem i en viss sektor. Till exempel inom tillverkningsindustrin kan det finnas ett behov av att öka kapaciteten genom att skapa robotar för uppgifter som kan automatiseras. Mobila robotar kan också vara utformade för att utforska områden som är oåtkomliga eller farliga för människor.

Att bli robottekniker
Det finns flera olika yrkeshögskoleutbildningar inom yrket men titeln kan variera och kallas automationstekniker eller robotingenjör. El – och energiprogrammet är en bra grund. Yrkesrollen efter avslutad utbildning kan vara exempelvis underhållstekniker, automationstekniker, robottekniker, eltekniker inom styrteknik/instrumentteknik, konstruktör inom el/automation.

Läs mer på gymnasieinfo.se

Svetsare (Welding)

Vad händer under tävlingen?
Fyra olika moment ska klaras av i vilka man får visa prov på en mängd olika färdigheter. Först ska plattor och rör svetsas ihop enligt givna instruktioner. Sedan ska ett slags tryckkärl svetsas och slutligen ska arbete med både stål och aluminium utföras.

Vem vinner?
Allt arbete granskas och poängsätts och checklistor ska klaras av för bästa möjliga resultat. Slutresultatet måste se bra ut visuellt men också klara av tuffa kvalitetstester och hålla för tryck, slag och andra påfrestningar.

Att vara svetsare
Som svetsare fogar du samman metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. Du arbetar med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Du måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnad. Svetsning utförs exempelvis inom tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Läs mer på framtid.se

Att bli svetsare
I gymnasieskolan finns utbildning till svetsare inom det industritekniska programmets inriktning svetsteknik. Svetsutbildning ges också som kommunal vuxenutbildning och som arbetsmarknadsutbildning.Lämplig utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Läs mer på gymnasieinfo.se

Informations- och kom.-teknik

IT-specialist (ICT Specialists)

Vad händer under tävlingen?
Innan tävlingen har deltagarna bekantat sig med och läst på om de system och program som används. Under tre dagar arbetar de i par med en serie av uppgifter och utmaningar. Uppgifterna handlar om att konfigurera ett nätverk i både Windows och Linux operativsystem, koppla ihop båda nätverken och implementera ett säkerhetssystem.

Vem vinner?
Allt arbete loggas och granskas av domarna som har möjlighet att testa systemen. Bilder tas på den fysiska arbetsplatsen och arbete med både hård- och mjukvara kan bedömas, såväl som de tillvägagångssätt som paren använder.

Att vara IT-specialist
Som IT-tekniker ansvarar du för utbyggnad, drift och underhåll av IT-system och ger stöd och support till användarna. Utbildningen är därför utformad för att ge dig en bred kompetens, både teknisk kompetens och kompetens i att hantera stöd- och supportrelaterade frågor. Läs mer på framtid.se

Att bli IT-specialist
IT-tekniker kan ha olika utbildningsbakgrund. Det finns de som är autodidakter (självlärda). En bra grundutbildning finns på gymnasieskolans el- och energiprogram, inriktning dator- och kommunikationsteknik. Lämpliga vidareutbildningar finns på högskola/universitet och inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Webbutvecklare (Web Developer)

Vad händer under tävlingen?
Webbutvecklarna får tre uppgifter att lösa tätt inpå tävlingen. Första dagen ska en webbsida utvecklas för ett påhittat företag enligt instruktioner. Andra dagen ska databaser hanteras, och tredje dagen ska verktyget WordPress användas i en riktig uppgift.

Vem vinner?
I arbetet med uppgifterna bedöms deltagarna i flera kategorier, och poängsättningen räknas ihop för att få fram en slutsegrare. Saker som betygsätts och kontrolleras är klient- och serverfunktionalitet, design och layout, kommunikation och arbetseffektivitet.

Att vara webbutvecklare
Som webbutvecklare arbetar du med att utveckla olika produkter och tjänster för webben. Det kan handla om webbplatser, webbapplikationer, kampanjhemsidor eller e-handelssystem. Vissa webbutvecklare jobbar som IT-konsulter, frilansande egenföretagare medan andra är anställda. Yrket erbjuder en stor variation av anställningsformer och arbetssätt då det i många fall går att utföra från vilken plats som helst, med bara en bärbar dator och stabil uppkoppling. Läs mer på framtid.se

Att bli webbutvecklare
Webbutvecklare är en bred beteckning på en yrkesroll som inte nödvändigtvis kräver en akademisk bakgrund. Man kan komma in i yrket via yrkeshögskolan, högskolan eller en privat utbildning. Det finns även yrkesverksamma webbutvecklare som har lärt sig yrkets grunder på egen hand. Då teknikutvecklingen går väldigt fort så upplevs ibland högskolor och formella utbildningsvägar som något “förlegade”. Men tar man den akademiska vägen till yrket så ger t.ex. en kandidatexamen inom datateknik en värdefull teoretisk bas som det kan vara svårt att tillgodogöra sig på egen hand. Läs mer på gymnasieinfo.se

Konst, kreation och mode

Mode- och kläddesigner (Fashion Technology)

Vad händer under tävlingen?
Innan tävlingen har deltagarna gjort research på årets tema ”Work wear meets street-fashion”. På torsdagen får de tävlande producera ett par byxor enligt exakta specifikationer samt designa byxor och väst utifrån material som offentliggörs på plats. På fredagen ska skiss av väst tas fram med hjälp av grafiska program. På lördagen ska allt presenteras.

Vem vinner?
Alla moment bedöms utifrån aspekterna research, design, mönsterframställan, konstruktion av plagg, teamwork och effektivitet samt presentation. Mer än hälften av totalpoängen sätts med kontrollmätningar och kvalitetstester som underlag.

Att vara kläddesigner
En kläddesigner planerar och utformar säsongens olika klädmodeller och kan ha varierande tidigare utbildningsbakgrund. Läs mer på framtid.se

Att bli kläddesigner
Man kan på gymnasiet läsa på estetiska programmet, inriktning bild och formgivning eller på hantverksprogrammet, inriktning övriga hantverk (textildesign). Även andra gymnasiala program kan vara relevanta. Eftergymnasiala utbildningar kan finnas på folkhögskolor, inom yrkeshögskolan och på högskolor/universitet. Läs mer på gymnasieinfo.se

Florist (Floristry)

Vad händer under tävlingen?
Tävlingen avgörs i sex olika moment: Bukett, Brudbukett, Arrangemang i blomsterskum, Arrangemang, Exponering och Blomstersmycken/accessoarer till modell. Deltagarna får detaljer och instruktioner om uppgifterna tätt inpå tävlingen och måste arbeta snabbt och kreativt.

Vem vinner?
En duktig florist måste vara både innovativ, kreativ och effektiv. Förutom komposition (färg, form, proportioner, linjer, rörelse, textur, idé osv.) och teknik kommer de tävlande även att bedömas efter organisationsförmåga, kundbemötande, kunskap om material och verktyg samt hantverksskicklighet.

Att vara florist
Ett praktiskt handlag och blick för färg och form är viktiga egenskaper för en florist, likaså att ha goda förmågor att samarbeta och att vara duktig på att kommunicera, såväl med kunder som med kollegor och samarbetspartners. Floristens arbete har stort inslag av kreativt arbete såväl som försäljning och administration. En florist kan arbeta i en blomsteraffär, i en handelsträdgård men även som frilansande florist med mycket företag och event som uppdrag. Läs mer på framtid.se

Att bli florist
På gymnasiets hantverksprogram finns inriktningen florist. Utbildning till florist finns även som Vuxenutbildning på fristående skolor. Som florist kan man efter utbildning och praktik avlägga gesällprov. Efter ytterligare flera års yrkesutövning kan man avlägga mästarprov. Läs mer på gymnasieinfo.se

Grafisk designer (Graphic Design)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande får en serie av uppgifter och behöver använda olika program för att lösa dem.
Torsdag: Skapa en logotyp i Illustrator och använd den i produktion av kalender och trycksak.
Fredag: Ta fram en broschyr i Indesign och skapa framsida och baksideskollage i Photoshop.
Lördag: Använd Illustrator och Photoshop för att skapa en poster, ett användargränssnitt för app och ett ID eller entrébiljett.

Vem vinner?
För att vinna tävlingen krävs kreativitet, god datoranvändning, kunskap om tryck och filformat samt ett grymt öga för design. Den slutgiltiga utformningen och designen är den mest avgörande faktorn för en hög totalpoäng.

Att vara grafisk designer
Grafisk design eller grafisk formgivning handlar om att använda typsnitt, logotyper, färger och så vidare på trycksaker eller i digitala medier och system. Det omfattar exempelvis användargränssnitt, heraldik, kalligrafi, layout och typografi. Läs mer på framtid.se

Att bli grafisk designer
Det finns en mängd olika utbildningar med varierande längd inom grafisk design, till exempel inom gymnasieskolans estetiska program eller teknikprogrammet, yrkeshögskola, högskola/universitet samt fristående kommunikationsskolor. Läs mer på gymnasieinfo.se

Visual Merchandiser/Dekoratör (Visual Merchandising/Window Dressing)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande kommer att arbeta med två fönsteruppgifter som kommer att genomföras under tre dagar. I den första kategorin, ”livsstil”, ska deltagarna utgå från en brief med tema och produktplaceringar redan definierade. Den andra uppgiften är ett modefönster som tillåter mer kreativa och innovativa lösningar med hjälp av ett givet material och tema. Deltagarna får ta del av alla förutsättningar och instruktioner första tävlingsdagen.

Vem vinner?
I arbetet med uppgifterna måste de tävlande visa prov på flera olika yrkesfärdigheter, som mått och montering, research, design och kommunikation, förberedelse och rekvisita-arbete. Alla delar poängsätts enligt domarnas instruktioner och räknas samman enligt tabell för att få fram en slutsegrare.

Att vara visual merchandiser/dekoratör
Visual merchandiser kallas ofta för dekoratör eller för butikskommunikatör. Som visual merchandiser arbetar du i huvudsak i butik. Din uppgift blir att förstärka och förtydliga koncept, varumärken och sortiment genom att bygga miljöer och exponera varor på ett säljande sätt. Arbetet går ut på att hitta nya försäljningsmöjligheter genom att utveckla hur varorna i butiken presenteras. Som visual merchandiser arbetar man med kund- och försäljningsfokus. Läs mer på framtid.se

Att bli visual merchandiser
På gymnasienivå utgör Handelsprogrammet en bra grund men det finns inget program som är direkt inriktat på dekoratörsyrket. Man kan vidareutbilda sig via Medborgarskolan, Folkuniversitetet eller Folkhögskolan. Körkort och tillgång till bil kan vara med bland kraven som ställs för att få anställning som visual merchandiser. Läs mer på gymnasieinfo.se

Social och personlig service

Hudterapeut (Beauty Therapy)

Vad händer under tävlingen?
Tävlingen kommer att avgöras i moment som pedikyr och manikyr, ansiktsbehandling, kroppsbehandling och massage samt makeup. I början av varje tävlingsdag får deltagarna 15 minuter på sig att bekanta sig med uppgifterna som ska utföras.

Vem vinner?
Varje moment bedöms av tre experter från olika länder utifrån givna kriterier. Att slutföra uppgifterna i tid är en viktig aspekt av tävlingen. Även hygien och säkerhet bedöms i utförandet.

Att vara hudterapeut
En hudterapeut arbetar med olika behandlingar för ansikte och kropp såsom ansiktsbehandlingar, pedikyr, manikyr, massage, hårborttagning, makeup m.m. Till hudterapeuten kommer man exempelvis för att få hjälp med hudproblem eller för att få hjälp med vad man ska använda för hudvårdsprodukter och hur man ska sköta huden hemma. Läs mer på framtid.se

Att bli hudterapeut
I huvuddrag finns tre alternativ att utbilda sig till hudterapeut och kunna erhålla gesällbrev i yrket.  Ett alternativ är yrkeshögskola, som finns i Stockholm och i Landskrona. Ett annat alternativ är någon av de privata skolorna vars utbildningar är granskade och godkända av SHR som är branschorganisationen för hudterapeuter. Ett tredje är att gå som lärling hos en som har Mästarbrev i yrket på heltid i tre år. Man kan också validera sig om man gått en utbildning som inte är godkänd av SHR. Läs mer på gymnasieinfo.se

Kock (Cooking)

Vad händer under tävlingen?
Sju olika rätter ska tillagas under tre dagar, ibland med hemliga ingredienser som måste användas. Det blir fisk och skaldjur till förrätt, kött till huvudrätt, plockmat och dessert av olika slag. Ett brett utbud av örter, kryddor och tillbehör finns till hands för kockarna.

Vem vinner?
Kockarna arbetar enskilt med sina rätter. Hygien, tillagning, råvaruhantering, visuell presentation och givetvis smak är avgörande. Man tittar också på ordningen på arbetsplatsen, planering, effektivitet, portionsstorlekar och att rätter serveras med rätt temperatur.

Att vara kock
Kockar arbetar med att laga mat på till exempel restauranger eller i storkök. Arbetet innehåller både planering och förberedelser, men är också ett kreativt arbete. Smaker ska kombineras och maten presenteras på ett tilltalande sätt. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt. I perioder kan det vara högt tempo i köket och det är bra att trivas även när det är mycket att göra. Läs mer på varldensjobb.se

Att bli kock
Bra grundläggande utbildning finns inom gymnasieskolans restaurang- och IivsmedeIsprogram. Det finns liknande utbildning på Yrkesvux  och vidareutbildning finns på yrkeshögskolan och högskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Frisör (Hairdressing)

Vad händer under tävlingen?
Alla tävlande ska på tid göra sex olika klippningar, alla med olika teman och förutsättningar:

  1. Ladies Long Hair Down Fashion, with colour
  2. Bridal Long Hair Up, with colour and ornamentation
  3. Ladies Fashion Cut and Colour with three wishes
  4. Men’s fashion Cut and Colour, from photo
  5. Ladies Fashion Perm, free choice minimum 20 rods
  6. Men’s Modern Classical Haircut

Vem vinner?
Allting granskas noga och de tävlande bedöms bland annat utifrån kreativitet, styling, förmåga att efterlikna förlaga, färgning och blekning. Efter varje delmoment bedöms resultatet utan att domarna känner till vem som gjort vad, medan andra domare tittar på hantverk under utförande.

Att vara frisör
Frisörer har kunskap och färdighet i flera olika tekniker och metoder inom klippning, kemiska behandlingar och hårvård. Men för att bli yrkesskicklig är det minst lika viktigt att ha en god social förmåga och känsla för service. Yrket passar den som är modeintresserad, kreativ och skapande. Läs mer på framtid.se

Att bli frisör
För att arbeta som behörig frisör krävs grundutbildning och en så kallad färdigutbildning som avslutas med gesällprov. Färdigutbildningen innebär praktisk yrkesutövning i mellan 1,5 och 2 år. Det finns tre utbildningsvägar till yrket: gymnasieskolan, privata utbildningsalternativ samt traineeutbildning. Läs mer på gymnasieinfo.se

Undersköterska (Health and Social Care)

Vad händer under tävlingen?
I nio olika scenarion ställs de tävlande inför en rad utmaningar och hanterar komplexa situationer som kännetecknar undersköterskeyrket. Scenarierna utspelar sig både i hemmet, på sjukhuset eller på äldreboendet.  I varje utmaning har de tävlande 45 minuter på sig att ställa diagnoser och utföra behandlingar enligt evidensbaserade metoder samtidigt som individens resurser ska stärkas, sociala dilemman hanteras och den information som behövs ska förmedlas till brukare och anhöriga. Skådespelare medverkar för att göra scenarierna så trovärdiga som möjligt.

Vem vinner?
I utmaningarna bedöms de tävlandes planeringsförmåga, kommunikation, omvårdnad och tillvägagångssätt. Viktiga aspekter är också ergonomi, säkerhet och hygien.  De tävlande får inte se andra deltagare tävla innan de själva tävlar.

Att vara undersköterska
Arbetsuppgifterna för en undersköterska varierar beroende på var man arbetar, till exempel på ett sjukhus, äldreboende eller med personer med funktionsnedsättningar. Vanliga arbetsuppgifter är vård, omsorg och service till sjuka, gamla eller funktionshindrade. Det handlar om såväl vårdrelaterade uppgifter, att ta prover, lägga om sår eller mäta blodtryck, som att stötta individen i att klara av vardagen på olika sätt. Läs mer på framtid.se

Att bli undersköterska
Undersköterska utbildar man sig till på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller motsvarande utbildning inom vuxenutbildningen (komvux). Vidareutbildningar till specialistundersköterska finns inom yrkeshögskolan. Läs mer på gymnasieinfo.se

Hotelreceptionist (Hotel Receptioning)

Vad händer under tävlingen?
De tävlande delas upp och arbetar antingen i Front Desk med kundmöten eller i Back Office med mer administrativa uppgifter. Under tävlingen möter de gäster och testas i ett antal olika scenarion.
Torsdag förmiddag: Rumsreservation
Hjälpa gäster med rumsbokning via möte, telefon eller mail.
Torsdag eftermiddag: Incheckning och turistinformation
Ta emot gäster och ge bra service och information. Planera rumsfördelning och ta hand om specialförfrågningar.
Fredag förmiddag: Befintliga gäster
Ta hand om gäster och bistå med turistinformation. Skriva logg och planera.
Fredag eftermiddag: Oplanerade händelser
Lösa oväntade situationer som uppstår. Skriva personliga hälsningar till trogna kunder.
Lördag förmiddag: Check Out
Hantera utcheckning. Svara på synpunkter och klagomål.
Vem vinner?
I arbetet kommer receptionisterna att bedömas i sex olika kategorier: bemötande, kommunikation, receptionsuppgifter, rumsreservationer, betalning och administrativa sysslor samt teknisk utrustning. Inom varje kategori har domarna en gedigen checklista till hands och tittar noga på allt från kroppsspråk och hälsningsfraser till hur miniräknaren används.

Att vara hotellreceptionist
Hotellreceptionistyrket passar den som är språkkunnig, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Gästerna behöver få bra service för att trivas, oavsett om det är ett litet pensionat eller ett stort lyxhotell som är arbetsplatsen. Ofta måste man som hoteIIreceptionist vara beredd att “hoppa in” och utföra även andra arbetsuppgifter på ett hoteIl. Läs mer på varldensjobb.se

Att bli hotellreceptionist
Ingen speciell utbildning brukar stäIIas som ett krav men goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift brukar oftast krävas. Yrkesexamen från gymnasieskolans hotell- och turismprogram, inriktning hotell och konferens är en merit. Läs mer på gymnasieinfo.se

Servering (Restaurant Service)

Vad händer under tävlingen?
Varje dag har ett nytt tema. Torsdagens är bistroservering, fredagens fine dining och lördagens bankett. Varje dag innebär nya tävlingsmoment när bord och dukning ska förberedas, menyer presenteras, rätterna ska serveras och dryck ska hällas upp.

Vem vinner?
Genom tävlingsmomenten visar servitörerna prov på yrkesskicklighet i sex olika kategorier som poängsätts. Mat och dryck är de viktigaste, men även uppgifter som dukning, bartending, service och personlig presentation bidrar till totalbedömningen.

Att vara servitris
För att göra ett bra jobb som servitör/servitris måste du vara mycket serviceinriktad. Du är restaurangens ansikte utåt, nöjda gäster är ditt mål. Serveringspersonalen jobbar inom hotell- och restaurangnäringen. Arbetsplatsen kan vara allt från en liten kvarterskrog eller gourmetrestaurang till ett stort konferenshotell eller passagerarfartyg. Läs mer på varldensjobb.se

Att bli servitris
Man kan bli upplärd på arbetsplatsen, men det är en stor fördel att ha examen från gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram, med inriktningen kök och servering. Läs mer på gymnasieinfo.se

Transport och logistik

Jordbruksmekaniker (Agricultural Mechanic)

Vad händer under tävlingen?
Tävlingen avgörs i en serie av praktiska utmaningar. Växellådor, motorer samt elektroniska och hydrauliska komponenter ska felsökas och repareras. Uppgifterna är till stor del hemliga fram till tävlingsstart och utmaningen ligger i att kunna hantera problemen precis när de dyker upp. De tävlande kan också få förklara hur vissa komponenter fungerar.

Vem vinner?
De tävlande jobbar enskilt med sina uppgifter och bedöms utifrån hur de förbereder sig och arbetar, tillvägagångssätt vid demontering, noggrannhet vid mätning och felsökning samt givetvis åtgärder och hopmontering.

Att vara jordbruksmekaniker
En jordbruksmekaniker arbetar med att reparera, serva och underhålla jordbruksmaskiner. Det innefattar både stora och små maskiner, från skördetröskor till gödselspridare. Mekanikern kan arbeta på ett jordbruk eller verkstad specialiserad på en viss typ av maskin. Läs mer på framtid.se

Att bli jordbruksmekaniker
Jordbruksmekaniker är en specialisering. Grundutbildningen för bilmekaniker och motorcykelmekaniker finns inom gymnasieskolan på fordonsprogrammet, med inriktningarna personbilsteknik eller maskin- och lastbilsteknik. Utbildning finns också inom fristående skolor. Läs mer på gymnasieinfo.se

Personbilstekniker (Automobile Technology)

Vad händer under tävlingen?
Teknikerna arbetar individuellt med fyra olika uppgifter:
1) Mekanisk motor
2) Styrning- fjädring och bromssystem
3) Motorstyrning, felsökning på start, tänd och bränsle system
4) Chassi, felsökning på fordonets olika elsystem ex. fönsterhissar, lås, belysning och infotainmentsystem.

Exakta uppgifter och vilka delar som ska arbetas med avslöjas först när tävlingen börjar.

Vem vinner?
I alla moment kommer de tävlande att bedömas utifrån planering, genomförande, hur man följer tillverkarens anvisningar, hur verktygen/diagnosinstrument hanteras vid felsökning samt effektivitet gällande demontering och att rätt åtgärder vidtas.

Att vara personbilstekniker
En personbilsmekaniker servar och reparerar fel på bilar. Genom felsökning tar man reda på vad som måste åtgärdas på bilen och plockar isär, rengör, kontrollerar, justerar eller byter ut felaktiga och utslitna delar. Underhållsarbeten, svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna. Läs mer på bilproffs.se

Att bli personbilstekniker
Grundutbildningen för bilmekaniker och motorcykelmekaniker finns inom gymnasieskolan på fordonsprogrammet, med inriktningarna personbilsteknik eller maskin- och lastbilsteknik. Utbildning finns också inom fristående skolor. Läs mer på gymnasieinfo.se

Lastbilstekniker (Heavy Truck Maintenance)

Vad händer under tävlingen?
Teknikerna arbetar individuellt med fem olika uppgifter:
1) Mekanisk kontroll av motor och drivlina
2) Kontroll av styrsystem och hjulupphängning
3) Kontroll av bromssystemet
4) Felsökning på motorns bränsle och avgassystem
5) Felsökning på chassielsystem

Exakta uppgifter och vilka delar som ska arbetas med avslöjas först när tävlingen börjar.

Vem vinner?
I alla moment tittar domarna på hur de tävlande förbereder sig, använder verktyg, mäter och felsöker och vilka åtgärder som vidtas vid hopmontering. Arbetet testas och kontrolleras och varje moment utgör en femtedel av totalsumman som räknas fram för att kora en vinnare.

Att vara lastbilstekniker
Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon. De arbetar oftast på en verkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. Man kan också arbeta med så kallat påbyggnadsarbete, vilket innebär att man specialinreder lastbilar. En del lastbilsmekaniker och de flesta maskinmekaniker arbetar som fältmekaniker. Alla maskiner ska servas efter en viss tid i drift och för att spara tid och hålla nere kostnaderna servas de flesta maskiner på den arbetsplats där de håller till. Läs mer på bilproffs.se

Att bli lastbilstekniker
Fordons- och transportprogrammet är vägen in till yrket. Yrkesverksamma lastbils- och maskinmekaniker vidareutbildas kontinuerligt inom branschen. Det finns ett ständigt behov av lastbilsmekaniker och relativt få utbildar sig till yrket. Läs mer på gymnasieinfo.se

Presentationsyrken

3D Computer Design (3D Spelutvecklare)

Vad händer här på EuroSkills?
Lär dig mer om 3D-artisten vars roll är att utveckla spelets estetik och färger samt karaktärernas och miljöns olika former och rörelser.

Att vara 3D Spelutvecklare
Spelutveckling utförs av många olika yrkesroller som till exempel designer, artist och programmerare. Det är ett kreativt arbete där man jobbar som en del av ett större team för att skapa ett spel. Här på EuroSkills 2016 fokuserar vi på 3D-artistens roll. Artisten arbetar bland annat med 3D-programvara för att skapa en så realistisk upplevelse för användaren som möjligt. Artisten har också ett kvalitetsansvar och genomför tekniska förbättringar samt rättar buggar som upptäckts när spelet testas.

Att bli 3D Spelutvecklare
3D spelutveckling erbjuds som högskole- eller yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen löper oftast över 2-3 år och är studiemedelsberättigad. Det råder stor efterfrågan på personer med kunskaper inom spelutveckling så chanserna att hitta ett jobb efter avslutad utbildning är mycket goda.

Aquatronics (Vattenreningstekniker)

Vad händer här på EuroSkills?
Vattenreningsteknikerna simulerar sina vardagliga utmaningar. Här visas en mängd kompetenser och färdigheter som används i behandlingen av avloppsvatten.

Att vara vattenreningstekniker
Vattenreningsteknik kan ses som en beskrivning av kompetensområden som krävs inom vatten- och avloppsreningssektorn. Tvärvetenskaplig kompetens, exempelvis mekanik, elektronik, kemi, biologi, miljö och automation, är nödvändig för att små och medelstora behandlingsanläggningar ska förbli effektiva och kostnadseffektiva. Med befolkningsökningen så ökar även vattenförbrukningen och som ett resultat ökar volymen av avloppsvatten som skall behandlas. Därför spelar vattenrening en allt viktigare roll. Det är viktigt att underhålls- och driftspersonal fortsätter att utveckla nya kunskaper och färdigheter för att hantera förändringarna.

Att bli vattenreningstekniker
Att utbilda sig till vattenreningstekniker erbjuds både på gymnasienivå och på ett antal yrkeshögskolor. Gymnasienivån erbjuds genom skolans El- och Energiprogram, vilket inte finns på alla skolor.

Det finns goda chanser till jobb efter utbildning. Rent vatten är en bristvara och i vår del av världen belyser man alltmer att till exempel mediciner etc. inte renas med dagens vattenreningsverk.

Maritime skills (Sjöfart)

Vad händer här på EuroSkills?
I montern kommer en marinmotor från Volvo Penta visas upp samt diverse säkerhetsdetaljer som exempelvis en överlevnadsdräkt.

Att jobba inom sjöfart
Sjöfartsutbildningen förbereder både för att direkt gå ut och jobba på fartyg eller att söka till sjöbefälsutbildningar. De praktiska momenten får eleverna först öva på i skolans fartygslabb och sedan på vårt övningsfartyg. Under utbildningen får eleverna APL, Arbetsplatsförlagt lärande, som ger praktisk erfarenhet av arbetslivet och dessutom möjlighet till att knyta kontakter. APL gör eleverna främst på Stena Lines båtar. Under första året väljer eleverna antingen däcksinriktning eller maskininriktning:

Däcksinriktning
På däck arbetar eleverna bland annat med uppgifter kring lastning och lossning och deltar i fartygets drift och underhåll.

Maskininriktning
Väljer eleven denna inriktning arbetar de med drift och underhåll av fartygets maskiner och annan teknisk utrustning.

Att utbilda sig inom sjöfart
Det går att utbilda sig inom sjöfarten både på gymnasienivå och på högskolenivå.  Väljer man gymnasieutbildningen kan det leda till matros eller motorman och den utbildningen är på tre år. Vad gäller högskoleutbildningen kan man bli sjökapten eller sjöingenjör och det innebär fyra år till av studier, var av ett år är tillägnat fartygsförlagd praktik.

Professional Driver (Yrkesförare)

Vad händer här på EuroSkills?
Testa på att köra lastbil i en avancerad simulator.

Att vara yrkesförare
Inom transportbranschen är Yrkesförare det dominerande yrket och man måste ständigt vara beredd på flera olika arbetssätt och nya uppdrag. Man kan välja själv om man vill jobba enbart i Sverige eller köra längre sträckor över hela Europa. I dagsläget ställer åkerierna större krav på sina anställda och utbildad personal är högt värderat.

Att bli yrkesförare
Utbildning till yrkesförare erbjuds som gymnasieprogram och här kan olika inriktningar väljas. Det finns fler jobb än lastbilsförare på arbetsmarknaden. Det betyder att den som går ut inriktning transport, i stort sett, är garanterad ett jobb.

Concrete Construction (Betongkonstruktion)

Vad händer här på EuroSkills?
De tävlande kommer att få en ritning på en betongkonstruktion. De ska bygga en gjutform som sedan ska fyllas med betong. Viktigt för de tävlande att tänka på är att formen håller samt att konstruktionen följer ritningen.

Att vara betongarbetare
Betongarbetare bygger formar, armerar och gjuter olika konstruktionsdelar, så som golv, bärlag, balkar, väggar och pelare. Bland annat kan man arbeta med huskonstruktioner och även väg- och brobyggen. I dagsläget är det vanligare med förtillverkade betongelement, som levereras direkt från fabrik till bygget. Om detta är fallet så monterar betongarbetaren elementen på plats. En bra betongarbetare ska ha goda kunskaper inom byggteknik, ritningsläsning, mätteknik, konstruktion och arbeta på ett sätt som ger ett slutresultat med hög kvalité. Som betongarbetare arbetar man även främst i en grupp, därför är hög professionalitet och socialkompetens goda meriter hos individen.

Att bli betongarbetare
Utbildning till betongarbetare finns på bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning husbyggnad. Efter utbildningen i gymnasieskolan anställs man som lärling i ett företag under cirka 2,5 år. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. När lärlingstiden är slut och du har uppfyllt alla målen för yrket så får du ditt yrkesbevis.

Entrepreneurship (Entreprenörskap)

Vad händer här på EuroSkills?
Tvåmannalag utmanas och får speciella situationer att lösa. Varje situationslösning går på tid och har inslag av oförutsedda händelser. Allt är publikt och databaserat.

Att vara entreprenör
Entreprenörskap handlar om att skapa och utforma en affärsidé, utarbeta en konkret affärsplan samt om att förklara och presentera en strategi för att nå ut till kunder. Att vara entreprenör är ofta att se möjligheter inom traditionellt prövade verksamheter. Det kan också röra sig om att se potentialen i en helt ny produkt eller tjänst. Att vara entreprenör är att driva utvecklingen framåt. Entreprenörskapet leder också ofta till ett framgångsrikt företagande.

Att bli entreprenör
Utbildningsmässigt bedrivs entreprenörskap på gymnasienivå, här utgör Ung Företagsamhet ett lyckat exempel. Även på högskolenivå förekommer undervisning och stöttning i entreprenörskap. Ytterligare exempel är inkubatorer, nyföretagarcentra etc.

Interior design (Inredningsdesign)

Vad händer här på EuroSkills?
Utmaningen består av praktiskt arbete och kommer utföras av en enskild deltagare, som ska skapa en multifunktionell rumsavdelare. Funktion och form måste vägas in och den tävlande måste försöka uppfylla förväntningarna hos klienten.

Att vara inredningsdesigner
Inredningsdesign är konsten och vetenskapen att förbättra interiörer. Ibland innefattar det även yttre miljöer, som en byggnad, för att uppnå en hälsosammare och mer estetiskt tilltalande miljö. En inredningsdesigner är någon som planerar, samordnar och hanterar sådana projekt.

En inredningsdesigner arbetar antingen som egenföretagare, eller i team på en design- eller reklambyrå, med att utveckla visuella identiteter för företag eller för privata kunder.

Att bli inredningsdesigner
Grundutbildning finns på gymnasieskolans Estetiska programmet. Det kan också vara fördelaktigt att ha läst på Hantverksprogrammet, inriktning Textildesign eller på Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Måleri. På eftergymnasial nivå kan man läsa på t.ex Konstfack, på folkhögskolor eller på privata skolor i Sverige och utomlands. Relevanta utbildningar kan också finnas inom Yrkeshögskolan.

Utbildning till inredningsarkitekt erbjuds på högskolenivå och kan ta allt mellan fyra till tolv år, men grundutbildningen ligger främst på åtta år.

Pitched Roofing (Halmtaksläggare)

Vad händer här på EuroSkills?
Här kommer ett test-tak att presenteras där två olika tekniker visas upp: krökt plåttak och sadeltak med naturlig skiffer. Det finns också möjlighet för åskådare att testa teknikerna.

Att vara halmtaksläggare
Halmtaksläggare är ett diversifierat yrke, det finns flera olika färdigheter såsom sadeltak, plåttak, platt tak, isolering, ytterväggar, ram osv. Som halmtaksläggare får man också jobba med många olika material som kräver olika tekniska kunskaper. Säkerhet måste alltid stå i fokus eftersom det är ett jobb som innebär stor risk på hög höjd.

Att bli halmtaksläggare
Utbildningen för takläggare erbjuds på gymnasienivå och högskolenivå, sen krävs det specifika kurser inom halmtaksläggning som finns på utvalda skolor. Totalt krävs det ca fem år för att utbilda sig, men man kan även fortsätta att utveckla sig vidare till en mer avancerad nivå och lära sig fler tekniker.

Halmtaksläggare är ett yrke i arbetsbrist, därför är sannolikheten att hitta ett jobb efter utbildningen stor.

Retail Sales (Butikssäljare)

Vad händer här på EuroSkills?
Här testas olika butiksscenarion. Deltagarna bedöms av en domargrupp där rollspelen baserar sig på verkliga förhållanden i butiker och är framtagna av erfarna butikssäljare. Bedömningarna grundar sig på de kompetenser som branschen anser är viktiga och som behövs för att vara en professionell säljare.

Att vara butikssäljare
En butikssäljare säljer varor i butik direkt till kunden. Man ska behärska både säljteknik och psykologi och dessutom kunna ge en personlig service med fokus på kunden. Branschens utveckling kräver alltmer kunskap om hållbar utveckling ur en etisk, social och ekologisk synvinkel och en förmåga att samverka med den digitala utvecklingen. Yrket kräver goda kunskaper om varorna och hur de används. Det personliga bemötandet är också mycket viktigt.

Att bli butikssäljare
Butikssäljare blir man på många olika sätt. Det finns bland annat en gymnasielinje på tre år vid Handel- och administrationsprogrammets inriktning handel och service. De flesta kommer dock från andra gymnasieprogram. Inom branschen är det också mycket internutbildningar, främst i de största företagen.

Det anställs ungefär 50 000 butikssäljare per år. Personalomsättningen är stor, så chansen att få jobb är god.

19984031573_c86c64d00f_o
Sebastian Sundberg, Vård och omsorg
Johannes Lind-Eriksson och Rickard Lindberg, Träarbetare
20605068645_728325179b_o
Olov Nilsson, elinstallation
19919939164_da6f10446f_o
20334741480_fb36a2a04e_o

Team

Participating Countries

 

Austria (AUT) Belgium (BEL) Croatia (HRV)
Cyprus (CYP) Denmark (DNK) Estonia (EST)
Finland (FIN) France (FRA) Germany (DEU)
Hungary (HUN) Iceland (ISL) Italy (ITA)
Kazakhstan (KAZ) Latvia (LVA) Lithuania (LTU)
Luxemburg (LUX) Malta (MLT) Montenegro (MNE)
Netherlands (NLD) Norway (NOR) Portugal (PRT)
Russia (RUS) Slovakia (SVK) Slovenia (SVN)
Spain (ESP) Sweden (SWE) Switzerland (CHE)
United Kingdom (GBR)
Guest Competitors
Canada (CAN) China (CHN) Hong Kong – China (HKG)
India (IND) Japan (JPN) Republic of Korea (KOR)
United Arab Emirates (ARE)

Arena

Genom konceptet ”All under one roof” där Svenska Mässan, Hotel Gothia Towers och Scandinavium samverkar för att ta emot de tävlande och alla besökande gäster kan vi erbjuda boende, tävlingar, prova-på, mässa, konferenser, restauranger, invigning och avslutning – All under one roof.

Det är unikt i ett internationellt perspektiv och en klar konkurrensfördel för Svenska Mässan som arrangör och för Göteborg som mötes- och evenemangsstad.

Välkommen till Göteborg!

Resultat

Resultat från samtliga tävlingar presenteras här.