Inspiration
från verkligheten.

Anmäl er klass nu

OBS! Det är endast skolklasser och större grupper som behöver föranmäla sitt besök. För alla andra går det bra att komma när det passar under våra öppettider.
Fri entré gäller alla!

Anmäl nu, fri entré!

Maximera nyttan av ert besök genom att föranmäla er och gå igenom lärarhandledningen GR Utbildning tagit fram på uppdrag av Skolverket redan nu.

Vi räknar med många besökare, så för att besöken ska hålla kvalitet och spridas ut under dagen ska skolklasser boka in sina besök under torsdagen och fredagen.

Yrkes-EM, EuroSkills

  • 1-3 december 2016 på Svenska Mässan i Göteborg
  • Torsdag & fredag 9.00 – 17.00
  • Lördag 9.00 – 16.00

Klicka här för att anmäla din klass nu.  http://delegia.com/gruppbokningeuroskills2016

Tips!  –  Ladda ner extra information och tips för lärare här! 

EuroSkills är en unik möjlighet att inspireras av skickliga ungdomar, prova på olika yrken och lära sig mer om de olika programmen och vägarna till jobb. På 40 000 kvm golvyta visar ungdomar, yrkesvägledare och företagen möjligheter till arbete, eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling.

Evenemanget är en del av regeringens satsning på 2016 som Yrkesutbildningens År som Svensk Näringsliv, LO och Skolverket som initiativtagare.

Självklart är det fri entré för alla, alla dagar!

EuroSkills hjälper dig hjälpa dina elever!

VAD VINNER LÄRARE OCH ELEVER PÅ ATT BESÖKA EUROSKILLS?

Huvudsyftet med EuroSkills är att öka kunskapen om framtida karriärmöjligheter för både elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Vår ambition är att skolan ska använda evenemanget i sin befintliga undervisning, och på så sätt hjälpa eleverna göra sina gymnasieval.

Genom ett besök på Yrkes-EM, EuroSkills, ges eleverna en unik möjlighet att skaffa sig kunskap om ett stort antal yrken.

  • EuroSkills har allt samlat på en och samma plats.
  • Genom prova-på-aktivteter och tävlingarna får eleverna möjlighet att själva bilda sig en uppfattning om alla de olika yrken som representeras.
  • Eleverna har möjlighet att träffa unga yrkesverksamma och se unga förebilder i en inspirerande miljö.
  • Lärare och SYV får en möjlighet att under kort tid visa sina elever ett stort antal olika yrken.

Lärare eller studie- & yrkesvägledare?
Ladda ner ett paket för föräldramöten här

Innehåll:

  • Info-pdf till lärare & SYV.
  • Powerpoint-presentation.
  • PDF för utskrift eller mail till föräldrar med kort info på svenska, arabiska, tiginja, somaliska och farsi (persiska).

Lärarhandledning

För att elever som besöker EuroSkills ska få ut så mycket som möjligt av besöket har GR Utbildning på uppdrag av Skolverket tagit fram en lärarhandledning med övningar kopplade till eventet och många av de val ungdomar idag ställs inför.

Allt eftersom evenemangen närmar sig kommer mer material, praktiskt information och andra spännande inslag att presenteras här på hemsidan.

EuroSkills tar tillsammans med skolvärlden fram olika förslag på pedagogiskt material som kan användas i skolan inför ett besök.

Mer för lärare

EuroSkills 2016 blir ett unikt tillfälle och en plattform för alla inblandade parter att arbeta tillsammans med gemensamt angelägna frågor rörande ungdomars utbildning, jobbmöjligheter och marknadens framtida behov.

Se våra sidoprogram för ett stort antal workshops och föreläsningar för dig som jobbar med utbildning.

EuroSkills hjälper dig hjälpa eleverna.

Ladda ner

Lärarhandledningen. 

Lärarhandledning för vuxenutbildning.

Paket för föräldramöten
Innehåll: Info-pdf till lärare & SYV, Powerpoint-presentation, PDF för utskrift eller mail till föräldrar med kort info på svenska, arabiska, tiginja, somaliska och farsi (persiska).

Tips för lärare!

Information på andra språk. – Kort info på svenska, arabiska, tiginja, somaliska och farsi (persiska).

Pdf till föräldrar.